Å bruke kroppen riktig

7217383914_8c73538c92_nAlle vet at det er viktig å ta vare på kroppen. Mange trener og legger stor vekt på å spise sunt og holde seg i form. Men det hjelper lite å holde seg i form dersom man ikke bruker kroppen riktig. Mange skader og kroniske smerter skyldes at man bruker kroppen feil. God arbeidsteknikk er svært viktig for å unngå belastningsskader som kan føre til langvarige problemer.

Arbeidsteknikk handler om å gjøre ting på den minst belastende måten, slik at man ikke får helseskader verken på kort sikt eller på lang sikt. God arbeidsteknikk er ikke bare viktig på jobben. Man må også bruke kroppen riktig i fritiden. Mange har fysisk krevende hobbyer som hagearbeid eller snekring. Det skal også foretas mange tunge løft i hus og hjem, og man kan like fort bli skadet hjemme som på jobben.

God arbeidsteknikk handler om å løfte riktig, sitte riktig, stå riktig og å gjøre ting i riktig rekkefølge. Man må vurdere både arbeidssituasjonen og ting man gjør hjemme og på fritiden og finne ut hvor de største belastningene oppstår i løpet av dagen. Deretter må man gjøre det man kan for å redusere belastningen i alle disse situasjonene. Det kan handle om noe så enkelt som å endre sittestilling på kontoret, ta pauser litt oftere, eller bruke flere hjelpemidler når man gjør tunge og belastende ting.

En generell regel er at man bør jobbe minst mulig mot tyngdekraften. Det innebærer å redusere friksjon når ting skal flyttes, bruke skråplan, vektstang, hjul, taljer eller blokker for å skyve eller bevege ting, og det handler om å tenke gjennom ting før man løfter noe tungt. Kanskje finnes det et teknisk hjelpemiddel som kan gjøre løftet, eller kanskje man kan gjøre et eller annet for å redusere vekten på det som skal flyttes, for eksempel ved å flytte ting i enkeltdeler i stedet for å flytte hele tingen samtidig.

Mennesker er ikke skapt for stillstand. Stillesitting er ikke fysisk krevende i seg selv, men det kan føre til store belastningsskader på sikt. Ensformig arbeid innebærer en risiko for belastningsskader, derfor bør man ikke holde samme stilling over lang tid. Det er umulig å sitte riktig flere timer i strekk, man bør heller veksle mellom å sitte, stå og gå. Ensformig stående eller gående arbeid er heller ikke sunt i lengden.

Dersom jobben innebærer lite variasjon, bør man legge inn mange pauser. Hver pause bør være på 5-10 minutter. Det er også viktig å legge inn småpauser mellom de store pausene. En minipause kan bestå av noe så enkelt som at man retter ryggen, strekker på armene og endrer stillingen litt. Da får musklene en liten pause og litt avspenning før man fortsetter jobben.

En enkel huskeregel er at man bør arbeide nært kroppen, uten å strekke armene eller lute ryggen. Det er mer belastende å løfte ting med strake armer, enn å løfte ting nært kroppen. Arbeid over skulderhøyde bør unngår, fordi det er svært belastende. Det samme gjelder arbeid under knehøyde. Selv lett arbeid blir fysisk krevende dersom man må holde samme stilling i lang tid. Hvis det er mulig, bør ting flyttes i deler. Det er mindre belastende å skyve enn å bære. Man bør arbeide rett foran kroppen, og ikke dreie kroppen mens man jobber. Kroppen bør belastes symmetrisk, og arbeidet bør utføres i riktig høyde. Dersom man må løfte noe tungt, bør man løfte tett inntil kroppen, med bena fra hverandre og bøyde knær. Ryggen skal være mest mulig rett. Pust inn og hold pusten mens løftet utføres. Dette kan forhindre ryggskader. Man må aldri vri kroppen under tunge løft. Hvis det er mulig, bør hjelpemiddel benyttes til å gjøre tunge løft.