Dans som utdanning

14408396312_188785b295Mange drømmer om å stå på en scene og ha et kreativt yrke. Noen vil bli skuespillere eller musikere, andre har lyst til å danse. Det er spennende å være danser, for man får stadig nye utfordringer, og dersom man er heldig, får man være med på mange morsomme prosjekter. Jobben er krevende, men veldig givende.

For å bli en god danser må man være i god fysisk form. Den mentale styrken er også viktig, ettersom dansere må trene veldig mye og ofre mange andre ting i livet. Dansere må ha god rytmesans og musikalitet, og det er en fordel at man lærer raskt, ettersom de fleste dansere må følge koreografi når de er på scenen, og denne koreografien må læres og terpes.

Det er mange utdanningssteder for dansere i Norge, på mange utdanningsnivåer. Enkelte høgskoler og universiteter tilbyr danseutdanning, men man kan også gå på danselinjer på videregående skoler og folkehøgskoler, eller udanne seg på private danseakademier eller andre utdanningssteder.

De fleste dansere begynner å danse når de er veldig små, ofte før skolealderen. Da starter barna på danseskoler for moro skyld. Bare de mest utholdende fortsetter med dans når de blir eldre. Mange velger å gjøre andre ting i livet. Dans krever treningsvilje og stor interesse. Man må ofre mye annet, ettersom dansetreningen tar mye tid, derfor vil de fleste som mangler interesse for dans slutte etter hvert. Dans er en jobb som krever tid og innsatsvilje, noe man må være klar over før man velger dette yrket. Ballett er grunnlaget også for andre typer dans, så hvis man vil bli danser, er det lurt å ta ballettundervisning tidlig.

Dersom man velger danseutdanning på høyere nivå, må man som regel gjennom opptaksprøver, intervju og fysiske tester for å vise at man egner seg til utdannelsen. Når kan skal ta høyere utdannelse innen dans, kreves det vanligvis at man har generell studiekompetanse og meget gode danseferdigheter. Både Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Balletthøgskole krever dette.

Danseutdannelsen omfatter mange typer dans. Man kan studere klassisk ballett, moderne dans, hip hop, folkedans eller andre typer dans. Studiene kan være fra 1 til 5 år lange, alt etter ønske. Utdanningen omfatter også koreografi, pedagogikk og dansehistorie. Man utdannes til å jobbe i dansekompanier, og lærer samtidig hvordan man kan jobbe som frilanser. Etter endt utdannelse kan man enten jobbe som danser eller dansepedagog.

Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr treårig utdanning innen Jazzdans, klassisk ballett og moderne dans/samtidsdans. Man kan også ta toårig kurs innen koreografi. Norges Dansehøyskole tilbyr treårig danseutdannelse med pedagogikk.

Universitetet i Stavanger tilbyr en fireårig utdannelse i dans med praktisk-pedagogisk utdannelse. NTNU i Trondheim tilbyr toårig masterstudium i dans og treårig utdannelse innen dansevitenskap. NLA Høgskolen tilbyr ettårig utdannelse.

Det er også mulig å studere dans i utlandet, men det kreves som regel opptaksprøver og gode karakterer for å komme inn på de største utdanningsstedene. Likevel er dette et alternativ for mange, enten i stedet for utdanning i Norge, eller i tillegg til utdanning i Norge. Som danser blir man aldri ferdigutdannet, og mange velger å bygge på utdannelsen sin for å få flere jobber.